Zadzwoń do nas
85 745 37 44

Rekrutacja do projektu PFRON

Rodziców dzieci i młodzieży korzystającej z Ośrodka zapraszamy do udziału w projekcie finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem w OSTO”.

Formy wsparcia w ramach projektu:

  • indywidualna terapia integracji sensorycznej
  • indywidualna terapia logopedyczna

Warunki udziału w projekcie: orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na spektrum autyzmu lub niepełnosprawności sprzężone.

Harmonogram projektu: kwiecień-czerwiec 2017, wrzesień 2017 – marzec 2018

Projekt jest realizowany w ramach umowy nr ZZO/000136/10/D z dnia 19 kwietnia 2017 r. o zlecania realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.03.2018