Skontaktuj się z nami
85 745 37 44

NASZ ZESPÓŁ

Zespół OSTO to mieszanka doświadczenia i młodości. Zespół wykształconych i kreatywnych ludzi: nauczycieli, terapeutów i specjalistów, którzy z pasją i zaangażowaniem dbają na co dzień o wszechstronny rozwój naszych podopieczonych.

DYREKCJA:

mgr Marcin Kruhlej – Dyrektor OSTO
Absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim, doradca zawodowy, trener umiejętności społecznych. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz orientacji i poradnictwa zawodowego. Absolwent kompleksowego kursu z zakresu zarządzania „PROMENGO” organizowanego pod patronatem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Przewodniczący Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Realizator i pomysłodawca wielu inicjatyw oraz projektów społecznych. Współzałożyciel kilku placówek zajmujących się integracją społeczną osób z niepełnosprawnością, funkcjonujących w Czarnej Białostockiej, Bielsku Podlaskim oraz Łomży.
Ukończył kurs z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I i II stopnia, kurs z Podstaw Psychoterapii i Interwencji Kryzysowej oraz szkolenia m.in.: „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy”, Komunikacja alternatywna i wspomagająca „PECS-Pyramid” – I stopień, Nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się, Strategie rozwiązywania problemów związanych z seksualnością osób ze spektrum autyzmu”, Trener Umiejętności Społecznych TUS SST, Metoda Ruchu Rozwijajaćego W. Sherborn – I stopień.
Trener i ekspert między innymi w: Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku, Podlaskim Oddziale Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy, Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie, Fundacji Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej.
Współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi z województwa podlaskiego, między innymi jako doradca z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami oraz zarządzania zespołem. Nagrodzony w plebiscycie Gazet Wyborczej „Przystanek młodzi” za serce dla innych, pomoc bliźnim i mobilizowanie ich do działania.


mgr Andrzej Cwaliński – Wicedyrektor OSTO
Nauczyciel dyplomowany, kwalifikowany terapeuta AAC, oligofrenopedagog, tyflopedagog, nauczyciel-informatyk. Posiada 19 letni staż pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu. Ukończył szereg szkoleń i warsztatów z zakresu dyrektywnych i niedyrektywnych form pracy terapeutycznej, m.in. z zakresu: ABA, terapii poznawczo-behawioralnej, programów: The Growing Minds Autism Program, Intensive Interaction, Attention Autism, The Son-Rise Program, Growth Trough Play System, TEACCH, VB-MAPP oraz podejścia Pyramid Approach To Education.
Edukator osób dorosłych, m.in. w: Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN w Warszawie, Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, Uniwersytecie w Białymstoku, Fundacji Hope For The Future (Brampton, Kanada).
Prelegent na konferencjach krajowych (Kraków, Poznań, Sandomierz, Częstochowa) i zagranicznych (Brześć, Białoruś). Prowadzący szkolenia z zakresu AAC certyfikowanych przez Stowarzyszenie Mówić bez Słów – ISAAC Polska (International Society for Augmentative and Alternative Communication).
Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim na rozwijaniu deficytów komunikowania się. Zainteresowania poza zawodowe: fotografia, muzyka, etologia.


SPECJALIŚCI:

mgr Rafał Skotnicki – konsultant
Certyfikowany Terapeuta Behawioralny. Pedagog specjalny, nauczyciel mianowany, od 2005 roku pracuje z osobami z zaburzeniami rozwoju, odbył staż w Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po kroku” w Warszawie. Ukończył pedagogikę specjalną na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (specjalizacja: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie) oraz studia podyplomowe „Stosowana analiza zachowania. Przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania” w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. W 2012 roku decyzją wspólnej komisji powołanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej oraz Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej został wpisany na listę terapeutów behawioralnych. Ukończył III stopniowe szkolenie „Stosowana analiza zachowania: metody pracy z dziećmi z autyzmem”, kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych oraz inne liczne warsztaty, kursy i szkolenia dotyczące pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju, m. in.: „Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dziecka z trudnościami w porozumiewaniu się”, „Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – praca nad zachowaniami trudnymi”, „Od dźwięków do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”, „Szkolenie podstawowe PECS”, „Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – samodzielność, umiejętności społeczne, zabawa, komunikacja”, „Zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe u dzieci i młodzieży współwystępujące z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego”, „Jak rozwijać komunikację u osób ze spektrum autyzmu (z uwzględnieniem teorii umysłu)”. Prelegent na konferencji „Mówisz? Mówię! Obchody Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających Metod Porozumiewania się (AAC) 2015” z prezentacją pod tytułem „PECS jako efektywna metoda uczenia reakcji mandowych” oraz uczestnik licznych sympozjów i konferencji dotyczących pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju, m. in.: „IX Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB: Zaburzenia rozwoju z perspektywy analizy zachowania i psychiatrii dziecięcej”, „Autyzm – od nauki do praktyki”, „I Międzynarodowa konferencja szkoleniowo-naukowa: Praktyka dla autyzmu”, „XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowym PTPB: Kliniczny kontekst analizy zachowania – trzy fale terapii behawioralnej”, „Dobre pomysły na trudne zachowania”, „Stosowana analiza zachowania w badaniach i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu”, „Autyzm dziecięcy – zaburzenie interdyscyplinarne”, „VB-MAPP, behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem”, „VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii”. 


mgr Justyna Grochowska – psycholog
Absolwentka psychologii oraz pracy socjalnej (licencjat). Ukończyła studia podyplomowe „Stosowana analiza zachowania- terapia spektrum zaburzeń autystycznych” na Uniwersytecie Gdańskim, szkolenia: „PECS- Poziom 1”, „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”, „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci- metoda Carole Sutton”, „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”, „Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę”, „Jak kierować rozwojem emocjonalnym dzieci w wieku przedszkolnym?”, „Skuteczne narzędzia motywacji wewnętrznej oraz zespołowej”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – 1 stopień”, „Trener grupowy Treningu Zastępowania Agresji”, „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach- kurs podstawowy”. 


mgr Ewa Matuszewska-Żyżyk – logopeda
Logopeda, absolwentka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Z zawodu i z zamiłowania – logopeda. Prócz tego jest oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, terapeutą. Od ponad pięciu lat pracuje z dziećmi z całościowymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, które podniosły efektywność jej pracy pedagogicznej. Ukończyła kurs „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy”. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy wynikającymi z nieprawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego (alalia, upośledzenie umysłowe, opóźnienia rozwojowe). Od wielu lat zawodowo związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Obecnie pracuje w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Fundację Oswoić Świat w Białymstoku oraz w Ośrodku Szkolno – Terapeutyczno – Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu w Białymstoku. Do tej pory pracowała jako logopeda w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dwójka” w Białymstoku oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „VITA” w Białymstoku.


mgr Małgorzata Romanowicz – logopeda
Oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta z kilkuletnim stażem w pracy dziećmi autystycznymi. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu logopedii z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz studiów z zakresu oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Ukończyła liczne szkolenia i kursy dotyczące rozwijania komunikacji, terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz pracy z małymi dziećmi, w tym 
między innymi kurs „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy”. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i kwalifikacje. Interesuje się neurologopedią oraz metodą integracji sensorycznej.


mgr Urszula Malinowska – terapeuta SI

Pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta metody treningu słuchowego prof. A.A. Tomatisa. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Od kilkunastu lat zajmuje się terapią i diagnozą dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Ukończyła między innymi: kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom w Fundacji Synapsis, 3-stopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej (140 godz. szkolenie podstawowe i szkolenia superwizyjne), 3- stopniowe szkolenie w zakresie alternatywnych sposobów porozumiewania się osób niepełnosprawnych, 2- stopniowe szkolenie z zakresu wspomagania funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez stymulację sensomotoryczną, kurs I i II stopnia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej, kurs diagnozowania i prowadzenie terapii metodą treningu słuchowego wg prof. A.A. Tomatisa. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych, szczególnie w zakresie oceny i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Prowadzi szkolenia dla rodziców i specjalistów z dziedziny zaburzeń sensorycznych u osób z autyzmem.


mgr Jolanta Bursa – terapeuta SI
Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, kurs nadający uprawnienia do pracy metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS (indywidualny program treningu słuchowego), kurs SI – certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej nadający kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej, kurs bilateralnej integracji nadający uprawnienia do pracy metodą programu ćwiczeń ruchowych wzmacniających bilateralną integrację opracowaną przez Sheila Dobie OBE, kurs kompleksowy „Autyzm. Małe dziecko – duża sprawa. Diagnoza, terapia, wsparcie rodziny (SYNAPSIS), Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem – kurs III stopniowy terapii behawioralnej (PSTB), szkolenie podstawowe oraz zaawansowane PECS, terapia tektylna, teoria umysłu, centralna koherencja – diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i zespołem Aspergera (PRODESTE), Terapia ręki – Praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem. 
 


NAUCZYCIELE/TERAPEUCI:

mgr Nina Zawadzka – nauczyciel, terapeuta, konsultant
Nauczyciel – terapeuta, nauczyciel dyplomowany z 18-letnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju, oligofrenopedagog, studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej. Swój poziom kompetencji w zakresie diagnozowania i prowadzenia terapii doskonaliła uczestnicząc w wielu kursach specjalistycznych, konferencjach i szkoleniach: 3-stopniowe szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (140 godz. szkolenie podstawowe i szkolenia superwizyjne), 3- stopniowe szkolenie w zakresie alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych, 2- stopniowe szkolenie PECS, 2- stopniowe szkolenie z zakresu wspomagania funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną, szkolenie z terapii ręki, szkolenie z terapii wzroku.


mgr Michał Fiedosiuk – nauczyciel, terapeuta, konsultant
Nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog, absolwent wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W codziennej pracy zajmuje się terapią i edukacją dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu. Wieloletni pracownik Punktu Diagnostyczno – Konsultacyjnego przy Krajowym Towarzystwie Autyzmu. Podczas wieloletniej pracy z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi podnosił swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w licznych szkoleniach między innymi: 3 stopniowe szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, szkolenia z zakresu komunikacji PECS (stopień podstawowy i zaawansowany) oraz udział w konferencjach i sympozjach naukowych


mgr Anita Kulgawczuk – nauczyciel, terapeuta

Nauczyciel kontraktowy. Magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe z Edukacji Elementarnej, studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także kurs Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne I st. Pracę zawodową rozpoczęła jako wychowawca świetlicy w szkole podstawowej. Od 2013 roku pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Systematycznie podnosi swoje kompetencje i kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu komunikacji, metod pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz współpracy z rodziną. Prowadząca innowacyjne zajęcia „Trening umiejętności skupiania uwagi wg. Giny Davis” oraz inne zajęcia grupowe w OSTO.  


Alicja Brakoniecka
Absolwentka pedagogiki rewalidacyjnej w Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku. Posiada wyższe wykształcenie z zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie. Od ponad 14 lat pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu. Terapeuta i nauczyciel OSTO Białystok z wieloletnim stażem. Ukończyła szkolenia „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”, szkolenie podstawowe PECS, kurs „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy” oraz Growth trough Play System (GPS) Level 1 i posiada uprawnienia do włączania metody GPS w swoja pracę terapeutyczną. 


mgr Małgorzata Piasecka-Pawłowicz
Pedagog, nauczyciel-terapeuta, muzykoterapeuta, diagnosta i terapeuta pedagogiczny, wykładowca akademicki, ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, specjalizuje się w pracy z małymi dziećmi jak i z dziećmi z trudnościami w zachowaniu i nauce, zajmuje się terapią dzieci niepełnosprawnych, z autyzmem: wykwalifikowany masażysta, członek PSPiA Klanza. Trener i wykładowca licznych szkoleń; uczestniczka wielu kursów i warsztatów, m.in.: „Terapia Tańcem i Ruchem”, „Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych”, warsztat „Diagnoza pedagogiczna dziecka z deficytami rozwoju do 12 roku życia według profilu psychoedukacyjnego”, „Muzyka w edukacji elementarnej”, „Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania” wg koncepcji prof. dr hab. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej –Ewa Zielińska, „Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniami koncentracji uwagi”, „Tańce i zabawy rytmiczno-taneczne w pracy z różnym grupami”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci i młodzieży”, „Jak sobie radzić z trudnym zachowaniami”, Program Rozwoju Komunikacji „ MAKATON”, „Terapia teatrem”, „Budowanie zespołów w organizacji i praca z rodziną”.  


mgr Ewelina Chmielewska
Pedagog specjalny, nauczyciel mianowany edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta indywidualny. Oligofrenopedagog, pedagog, pracownik socjalny. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dziećmi ze spektrum autyzmu. Uzyskała tytuł magistra pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki i Edukacji Elementarnej. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów z Autyzmem, Kurs III Stopniowy: Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju, kurs kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą, podstawowe szkolenie PECS, Trening Umiejętności Społecznych, kurs I stopnia języka migowego, kurs seksualność osób niepełnosprawnych, kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej, terapię ręki oraz diagnozę funkcjonalną PEPR-R.
 


mgr Katarzyna Sznajder-Grześ
Nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, nauczyciel przedszkola i filolog. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od wielu lat pracuje jako pedagog specjalny, prowadząc terapię dzieci z niepełnosprawnością. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Często doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w sympozjach, konferencjach i warsztatach dotyczących wspomagania rozwoju dziecka autystycznego. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, współpracuje z Centrum Edukacji Nauczycieli i Krajowym Towarzystwem Autyzmu o/Białystok. Jest współautorką programu „Patrzę, dotykam, czuję – poznaję świat” i „Cyfrowy Przedszkolak”. Posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania i organizacji oświatą. Niektóre z kursów i szkoleń, które ukończyła: Komunikowanie się z osobami z autyzmem (PECS), Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju, Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, Kinezjologia Edukacyjna P.Dennisona, Program IBM KIDSMART. W 2016 r wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągniecia w pracy dydaktyczno- wychowawczej oraz uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


mgr Julita Dacewicz
Nauczyciel kontraktowy. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz kurs kwalifikacyjny z Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Systematycznie uczestniczy w różnych szkoleniach. Pracę zawodową zaczęła jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.


mgr Dawid Krajewski
Nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog. Absolwent Pedagogiki i Psychologii na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Terapeuta z 15-letnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Prowadzący zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych w grupach osób dorosłych oraz młodzieży (osoby w wieku od 10 do 22 roku życia), zajęcia ruchowe oraz terapię indywidualną. Ukończył kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu: 3 – stopniowe szkolenie Stosowanej Analizy Zachowania, 3- stopniowe szkolenie w zakresie alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych, 2- stopniowe szkolenie PECS, 2- stopniowe szkolenie z zakresu wspomagania funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną, szkolenie z terapii ręki.


mgr Marzena Wojno
Absolwentka pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu i edukacji wczesnoszkolnej. Posiada ponad 12 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w przedszkolu (zarówno w Polsce, jak i za granicą). Z wykształcenia także fizjoterapeuta. Ukończyła także szkolenia z zakresu autyzmu wczesnodziecięcego, dla wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz inne. 


mgr Rafał Prokopiuk
Pedagog z wyboru, nauczyciel mianowany. Filolog języka angielskiego oraz języka rosyjskiego. Ukończył studia z zakresu edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Posiada doświadczenie w pracy jako nauczyciel wspomagający oraz nauczyciel języka rosyjskiego i angielskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Rodzinnym Domu Dziecka w Bielsku Podlaskim, Bractwie Św. Cyryla i Metodego, szkołach podstawowych oraz szkołach językowych.  


mgr Urszula Borowska
Absolwenta pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz socjologii na Uniwersytecie w Białymstoku, oligofrenopedagog oraz dogoterapeuta. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Swoją wiedzę wzbogacała uczestnicząc w specjalistycznych kursach: „Trzystopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej osób z autyzmem” w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, „Elementy terapii behawioralnej w redukowaniu zachowań trudnych” w Fundacji FORS-ITIS, „Kurs przygotowujący do wykonywania zawodu dogoterapeuty/kynoterapeuty” w Niepublicznym Centrum Kształcenia Silva Lupus Koleczkowo. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością zdobyte między innymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Błękitny Delfin” w Wasilkowie. Ukończyła także szkolenie z zakresu metody ruchu rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne. Posiada uprawienia młodszego ratownika WOPR oraz patent płetwonurka CMAS.  


mgr Katarzyna Pućkowska
Nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog.  Absolwentka studiów magisterskich na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Ukończyła również studia podyplomowe  z oligofrenopedagogiki, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania, rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Od 2012 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Nieustannie doskonali swój warsztat pracy, uczestnicząc w wielu specjalistycznych kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach dotyczących wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu.  Propaguje wiedzę na temat autyzmu wśród uczniów i nauczycieli białostockich szkół. Prowadzi terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe z Treningu Umiejętności Społecznych  w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego KTA o/Białystok.


mgr Katarzyna Trybułowska
Pedagog, nauczyciel w Ośrodku Szkolno – Terapeutyczno – Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Przedszkolna z Edukacją Początkową oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika Rewalidacyjna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnik projektów i warsztatów organizowanych przez: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Fundację Edukacji i Twórczości oraz Projektor – wolontariat studencki. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Ukończyłą szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”, kurs „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy” oraz Growth trough Play System (GPS) Level 1 i posiada uprawnienia do włączania metody GPS w swoja pracę terapeutyczną. 


mgr Elwira Rudzińska
Pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany. Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła także studia z zakresu terapii pedagogicznej, edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu oraz surdopedagogiki. Od wielu lat pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, komunikacji pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi, arteterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkonej, wpływu zaburzeń integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i szkole oraz kurs „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy”. Obecnie kończy studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu. 


mgr Rafał Żukowski
Nauczyciel mianowany. Ukończył pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą na Uniwersytecie w Białymstoku, a także studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu, socjoterapii oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Z Ośrodkiem związany jest od 2008 roku, wcześniej pracował m. in. w domu dziecka, prowadził też kurs szybkiego czytania i technik efektywnej nauki. Wybrane kursy: metoda V. Sherborne – I stopień, Stosowana Analiza Zachowania, komunikacja alternatywna – AAC – III stopień, metoda PECS; diagnoza i tworzenie programów stymulacji sensorycznej, terapia behawioralna w teorii i praktyce, trening umiejętności społecznych, dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem, seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń, muzykoterapia metodą Mobilnej Rekreacji Muzycznej.


mgr Katarzyna Kuderska
Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła także studia z zakresu oligofrenopedagogiki. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w przedszkolach terapeutycznych. Regularnie doskonali swój warsztat pracy z dzieckiem, uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach m.in. Diagnoza i terapia autyzmu, Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Terapia ręki – usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych, kurs I-go stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej, wykorzystanie narzędzi diagnostycznych KOZE i KORP, szkolenie z komunikacji alternatywnej, warsztaty „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak mówić żeby dzieci do nas mówiły”. Prowadzi także indywidualną i grupową terapię pedagogiczną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Praca z dziećmi to dla niej pasja, a każdy sukces dziecka motywuje do dalszego działania, poszukiwania nowych rozwiązań i usprawniania codziennej pracy z podopiecznymi.


mgr Iwona Jermak 
Nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog, logopeda. Absolwentka edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Logopedii, Edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu oraz z oligofrenopedagogiki. Ukończyła szkolenia m.in. „Diagnoza – terapia autyzmu – poziom podstawowy i rozszerzony”, „Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu”, „Terapia zaburzeń komunikacji u dziecka z autyzmem w ujęciu stosowanej analizy zachowania”, „AAC we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka”, „AAC w terapii i edukacji osób ze spektrum autyzmu”, „Diagnostyka i wczesne wspomaganie logopedyczne dziecka 0-3”. Doświadczenie zdobywała m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku oraz kilku przedszkolach pracując z dziećmi ze spektrum autyzmu.


mgr Justyna Dzierzkowska

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, oraz Pedagogiki Elementarnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika oraz Autyzm-Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu. Trener i instruktor rekreacji ruchowej z taekwon-do i samoobrony. Posiada szeroki zakres wiedzy na temat kształtowania rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dzieci i młodzieży. Jako studentka AWF brała udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych w Poznaniu i Krakowie dotyczących sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz urazowości w sporcie. Doświadczona w prowadzeniu zajęć z elementami gier i zabaw w połączeniu z rytmiką również w klasach integracyjnych z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Swoją wiedzę wzbogaca uczestnicząc w takich kursach i szkoleniach jak: „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” oraz złożyła egzamin potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia i projektowania zajęć TUS oraz kurs „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy”;” Picture Exchange Communication System-Poziom I”; ” Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne-I stopień”; „Rozwijanie alternatywnych i wspomagających systemów komunikacji dla osób z autyzmem”; „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu”; „Terapia behawioralna w teorii i praktyce. Kurs bazowy 3-modułowy”; „Wstęp do rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka” oraz „Diagnoza możliwości komunikacyjnych ucznia z głęboką wieloraką niepełnosprawnością”.


mgr Magda Malinowska
Pedagog; absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna, edukacji i 
rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofernopedagogika) oraz edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu. Ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) oraz studia podyplomowe z autyzmu (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu). Pracę zawodową rozpoczęła, jako wychowawca i prowadzący świetlicę socjoterapeutyczną Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku. Była wychowawcą na licznych obozach i turnusach kolonijnych dla dzieci i młodzieży, przejawiających zachowania trudne oraz pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Brała udział m.in. w realizacji projektu Komendy Wojewódzkiej Policji pt. „Powrót” i „Trening Umiejętności Społecznych” współprowadząc zajęcia w Zakładach Karnych w Białymstoku. Ukończyła kurs „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy”. Od kilku lat jest związana ze wspólnotą zrzeszającą osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny. Nieustannie podnosi kompetencje uczestnicząc w konferencjach, warsztatach i szkoleniach. 


mgr Agnieszka Oleksiuk
Magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogiki. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, mi.in. „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” oraz złożyła egzamin potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia i projektowania zajęć TUS; kurs „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy”; ” PECS – Poziom I”. Od 2016 pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu –od 2018 roku jako nauczyciel terapeuta. Współprowadząca organizowane przez KTA /o Białystok spotkania z młodzieżą w ramach „Klubu młodzieżowego” oraz zajęcia grupowe z Treningu Umiejętności Społecznych  w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego KTA o/Białystok. Systematycznie podnosi swoje kompetencje i kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach dotyczących wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.


mgr Beata Bolesta
Pedagog specjalny. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z pedagogiką wczesnoszkolną. Tytuł magistra uzyskała z zakresu pracy socjalnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Współpracowała  ze Stowarzyszeniem Klanza przy  organizacji festynów, oraz jako pomoc wychowawcy  w świetlicy socjoterapeutycznej stowarzyszenia „Przyjaciele”. Dwukrotny  koordynator regionalny projektu Szlachetna Paczka oraz wolontariusz Paczki Seniora. Wcześniej kierownik klubu „Dobry Czas” w Caritas Archidiecezji Białostockiej. 


mgr Paulina Gierejko
Ukończyła studia z zakresu historii na Uniwersytecie w Białymstoku oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Uzyskała przygotowanie pedagogiczne w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Ukończyła warsztaty z zakresu postrzegania świata przez osoby z autyzmem, rozwijania altertnatywnych i wspomagających systemów komunikacji dla osób z autyzmem oraz zastosowania specjalistycznych aplikacji w kształceniu kompetencji społecznych. Uczestniczyła także w szkolniu „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” i złożyła egzamin potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia 

POMOCE NAUCZYCIELA:

mgr Katarzyna Wojno
Ukończyła studia z zakresu pedagogiki specjalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie ze specjalnością pedagogika osób z autyzmem oraz studia podyplomowe z zakresu rewalidacji i edukacji osób z autyzmem. Posiada doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością zdobyte w trakcie praktyk w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublinie. Wieloletnia wolontariuszka między innymi w świetlicach socjoterapeutycznych oraz innych placówkach dla dzieci.


mgr Kamil Charyło


 Krzysztof Tryzno


mgr Urszula Sawicka-Sadowska


Justyna Tobolczyk


Justyna Matus