Zadzwoń do nas
85 719 48 91

NASZ ZESPÓŁ

Zespół OSTO to mieszanka doświadczenia i młodości. Zespół wykształconych i kreatywnych ludzi: nauczycieli, terapeutów i specjalistów, którzy z pasją i zaangażowaniem dbają na co dzień o wszechstronny rozwój naszych podopieczonych.

DYREKCJA:

mgr Marcin Kruhlej – Dyrektor OSTO
Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku oraz zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim, doradca zawodowy, trener umiejętności społecznych. Odbył staż terapeutyczny w Fundacji SYNAPSIS w Warszawie oraz w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, orientacji i poradnictwa zawodowego, a także integracji sensorycznej. Posiada certyfikat nauczyciela-terapeuty dziecka z autyzmem wydany przez IRWD w Gdańsku oraz diagnosty i terapeuty integracji sensorycznej Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Absolwent kompleksowego kursu z zakresu zarządzania „PROMENGO” organizowanego pod patronatem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Realizator i pomysłodawca wielu inicjatyw oraz projektów społecznych. Współzałożyciel kilku placówek zajmujących się integracją społeczną osób z niepełnosprawnością, funkcjonujących w Czarnej Białostockiej, Bielsku Podlaskim oraz Łomży.
Ukończył m.in.: kurs z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I i II stopnia, kurs z Podstaw Psychoterapii i Interwencji Kryzysowej oraz szkolenia m.in.: „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, Komunikacja alternatywna i wspomagająca „PECS-Pyramid” – I stopień, Nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się, Strategie rozwiązywania problemów związanych z seksualnością osób ze spektrum autyzmu”, Trener Umiejętności Społecznych TUS SST, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborn, Trening Zastępowania Agresji.
Nagrodzony w plebiscycie Gazet Wyborczej „Przystanek młodzi” za serce dla innych, pomoc bliźnim i mobilizowanie ich do działania.


mgr Katarzyna Sznajder-Grześ – Wicedyrektor OSTO
Nauczyciel dyplomowany. Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, nauczyciel przedszkola i filolog. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Od wielu lat pracuje jako pedagog specjalny, prowadząc terapię dzieci ze spektrum autyzmu. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Często doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w sympozjach, konferencjach i warsztatach dotyczących wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, współpracuje z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Jest współautorką programu „Patrzę, dotykam, czuję – poznaję świat” i „Cyfrowy Przedszkolak”. Posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania i organizacji oświatą. Niektóre z kursów i szkoleń, któe ukończyła: Komunikowanie się z osobami z autyzmem (PECS), Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborn, Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona, Program IBM KIDSMART, Trening Umiejętności Wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,  warsztaty z pedagogiki zabawy, Coaching w zarządzaniu oświatą. Prywatnie żona, matka wspaniałej, nastoletniej córki i właściciela dwóch psów. W 2016 roku wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 


SPECJALIŚCI:

mgr Rafał Skotnicki – konsultant
Certyfikowany Terapeuta Behawioralny. Pedagog specjalny, nauczyciel mianowany, od 2005 roku pracuje z osobami z zaburzeniami rozwoju, odbył staż w Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po kroku” w Warszawie. Ukończył pedagogikę specjalną na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (specjalizacja: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie) oraz studia podyplomowe „Stosowana analiza zachowania. Przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania” w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. W 2012 roku decyzją wspólnej komisji powołanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej oraz Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej został wpisany na listę terapeutów behawioralnych. Ukończył III stopniowe szkolenie „Stosowana analiza zachowania: metody pracy z dziećmi z autyzmem”, kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych oraz inne liczne warsztaty, kursy i szkolenia dotyczące pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju, m. in.: „Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dziecka z trudnościami w porozumiewaniu się”, „Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – praca nad zachowaniami trudnymi”, „Od dźwięków do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”, „Szkolenie podstawowe PECS”, „Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – samodzielność, umiejętności społeczne, zabawa, komunikacja”, „Zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe u dzieci i młodzieży współwystępujące z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego”, „Jak rozwijać komunikację u osób ze spektrum autyzmu (z uwzględnieniem teorii umysłu)”. Prelegent na konferencji „Mówisz? Mówię! Obchody Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających Metod Porozumiewania się (AAC) 2015” z prezentacją pod tytułem „PECS jako efektywna metoda uczenia reakcji mandowych” oraz uczestnik licznych sympozjów i konferencji dotyczących pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju, m. in.: „IX Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PTPB: Zaburzenia rozwoju z perspektywy analizy zachowania i psychiatrii dziecięcej”, „Autyzm – od nauki do praktyki”, „I Międzynarodowa konferencja szkoleniowo-naukowa: Praktyka dla autyzmu”, „XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowym PTPB: Kliniczny kontekst analizy zachowania – trzy fale terapii behawioralnej”, „Dobre pomysły na trudne zachowania”, „Stosowana analiza zachowania w badaniach i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu”, „Autyzm dziecięcy – zaburzenie interdyscyplinarne”, „VB-MAPP, behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem”, „VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii”. 


mgr Justyna Grochowska – psycholog
Absolwentka psychologii oraz pracy socjalnej (licencjat). Ukończyła studia podyplomowe „Stosowana analiza zachowania- terapia spektrum zaburzeń autystycznych” na Uniwersytecie Gdańskim, szkolenia: „PECS- Poziom 1”, „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”, „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci- metoda Carole Sutton”, „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”, „Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę”, „Jak kierować rozwojem emocjonalnym dzieci w wieku przedszkolnym?”, „Skuteczne narzędzia motywacji wewnętrznej oraz zespołowej”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – 1 stopień”, „Trener grupowy Treningu Zastępowania Agresji”, „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach- kurs podstawowy”. 


mgr Ewa Matuszewska-Żyżyk – logopeda
Logopeda, absolwentka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Z zawodu i z zamiłowania – logopeda. Prócz tego jest oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, terapeutą. Od ponad pięciu lat pracuje z dziećmi z całościowymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, które podniosły efektywność jej pracy pedagogicznej. Ukończyła kurs „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy”. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy wynikającymi z nieprawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego (alalia, upośledzenie umysłowe, opóźnienia rozwojowe). Od wielu lat zawodowo związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Obecnie pracuje w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Fundację Oswoić Świat w Białymstoku oraz w Ośrodku Szkolno – Terapeutyczno – Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu w Białymstoku. Do tej pory pracowała jako logopeda w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dwójka” w Białymstoku oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „VITA” w Białymstoku.


mgr Marta Wróblewska – neurologopeda
Neurologopeda, terapeuta, pedagog. Absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku o specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz edukacja wczesnoszkolna i elementarna. Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie w Białymstoku na wydziale Filologicznym z zakresu logopedii oraz podyplomowe studia neurologopedyczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Od 2012 roku pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu. Początkowo jako nauczyciel i terapeuta, następnie jako logopeda. Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich podopiecznych systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w różnego rodzaju formach kształcenia. Ukończyła m. in.: Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych; Zajęcia metodyczne „AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”; Szkolenie „Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych”; Szkolenie „Masaż logopedyczny – podejście praktyczne”; Szkolenie „Wybiórczość pokarmowa w ujęciu logopedycznym”; Kurs III stopniowy „Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju”; Kurs doskonalący „Metoda dobrego startu – część praktyczna”; Warsztaty „Zajęcia logorytmiczne w przedszkolu – ciekawe sposoby wspomagania rozwoju mowy dzieci”; Warsztaty „Rozpoznawanie potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu”; Szkolenie – „Zajęcia grupowe o charakterze treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, na różnych poziomach funkcjonowania”. Uczestniczyła w Konferencji „VB-MAPP Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem”.


mgr Małgorzata Romanowicz – logopeda
Oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta z kilkuletnim stażem w pracy dziećmi autystycznymi. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu logopedii z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz studiów z zakresu oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Ukończyła liczne szkolenia i kursy dotyczące rozwijania komunikacji, terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz pracy z małymi dziećmi, w tym 
między innymi kurs „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy”. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i kwalifikacje. Interesuje się neurologopedią oraz metodą integracji sensorycznej.


mgr Magdalena Miczejko – terapeuta SI
Fizjoterapeuta, absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Terapeuta SI, zdobyła kwalifikacje na studiach podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego i Terapii Pedagogicznej. Od początku ścieżki zawodowej ściśle związana ze środowiwskiem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami ruchowymi, intelektualnymi i ze spektrum autyzmu. Zdobywała doświadczenie w Centrum medycznym VitaMed, w przedszkolu terapeutycznym i poradni psychologiczno-pedagogicznej „Ada” w Białymstoku oraz w przedszkolu terapeutycznym „Mali Podróżnicy”. Uczestniczka ogólnopolskiej konferencji „Podstawy Integracji Sensorycznej wg Ayres®, rozwój motoryczny noworodka” dla fizjoterapeutów w Krakowie, a także kursów MTG w Białymstoku, „Ocena nuerorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego w Gdańsku, Osteopatyczne podejście w pediatrii (2-6 lat) w Warszawie, Komunikacja alternatywna i wspomagająca „PECS-Pyramid” – I stopień w Białymstoku.


mgr Jolanta Bursa – terapeuta SI
Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, kurs nadający uprawnienia do pracy metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS (indywidualny program treningu słuchowego), kurs SI – certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej nadający kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej, kurs bilateralnej integracji nadający uprawnienia do pracy metodą programu ćwiczeń ruchowych wzmacniających bilateralną integrację opracowaną przez Sheila Dobie OBE, kurs kompleksowy „Autyzm. Małe dziecko – duża sprawa. Diagnoza, terapia, wsparcie rodziny (SYNAPSIS), Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem – kurs III stopniowy terapii behawioralnej (PSTB), szkolenie podstawowe oraz zaawansowane PECS, terapia tektylna, teoria umysłu, centralna koherencja – diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i zespołem Aspergera (PRODESTE), Terapia ręki – Praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem.
  


mgr Aleksandra Kardasiewicz – terapeuta SI
Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej. Jest absolwentka psychologii o specjalności rozwojowo-wychowawczej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Ukończyła Studia Podyplomowe z Integracji Sensorycznej w Centrum SI w Warszawie. Swoje pierwsze doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem zdobywała w przedszkolu integracyjnym jako nauczyciel wspomagający. Podczas studiów odbywała różnego rodzaju praktyki oraz wolontariaty: w prywatnym gabinecie SI, placówkach psychiatrycznych, szkolnictwie, klubie malucha.


NAUCZYCIELE/TERAPEUCI:

mgr Nina Zawadzka – nauczyciel, terapeuta, konsultant
Nauczyciel – terapeuta, nauczyciel dyplomowany z 18-letnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju, oligofrenopedagog, studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej. Swój poziom kompetencji w zakresie diagnozowania i prowadzenia terapii doskonaliła uczestnicząc w wielu kursach specjalistycznych, konferencjach i szkoleniach: 3-stopniowe szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (140 godz. szkolenie podstawowe i szkolenia superwizyjne), 3- stopniowe szkolenie w zakresie alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych, 2- stopniowe szkolenie PECS, 2- stopniowe szkolenie z zakresu wspomagania funkcjonowania dzieci z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną, szkolenie z terapii ręki, szkolenie z terapii wzroku.


mgr Michał Fiedosiuk – nauczyciel, terapeuta, konsultant
Nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog, absolwent wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W codziennej pracy zajmuje się terapią i edukacją dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu. Wieloletni pracownik Punktu Diagnostyczno – Konsultacyjnego przy Krajowym Towarzystwie Autyzmu. Podczas wieloletniej pracy z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi podnosił swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w licznych szkoleniach między innymi: 3 stopniowe szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, szkolenia z zakresu komunikacji PECS (stopień podstawowy i zaawansowany) oraz udział w konferencjach i sympozjach naukowych.


mgr Agnieszka Łapińska – psycholog, terapeuta, konsultant
Psycholog, certyfikowany terapeuta behawioralny. Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w specjalności psychologia kliniczna, osobowości, psychoterapii i psychologii zdrowia. Ukończyła studia podyplomowe pt. „Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi” na Uniwersytecie Warszawskim, „Stosowaną Analizę Zachowania” w Szkole Wyższej Psychologi Społecznej w Warszawie oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. W 2012 roku decyzją wspólnej komisji powołanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej i Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej została wpisana na listę terapeutów behawioralnych. Uczestniczyła w wielu szkoleniach dotyczących diagnozy i pracy z osobami z autyzmem: „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń se spektrum autyzmu” (Fundacja SYNAPSIS), „Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej” w Warszawie, „Szkolenie podstawowe PECS” w Warszawie, „Od dźwięków do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem” i VB-MAPP: ocena umiejętności i planowania terapii”  (SCOLARIS w Warszawie), „Postępowania diagnostyczno-terapeutyczne u dzieci z trudnościami związanymi z karmieniem” w Poznaniu. Uczestniczyła w Międzynarodowych Sympozjach Naukowych Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Doświadczenie zdobywała pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej, podstawowej szkole integracyjnej oraz przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem. Wielokrotnie prowadziła szkolenia dla nauczycieli w ramach kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez CEN oraz MODM w Białymstoku. Prywatnie szczęśliwa żona i mama trójki wspaniałych dzieci. 


mgr Anita Kulgawczuk – nauczyciel, terapeuta
Nauczyciel kontraktowy. Magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe z Edukacji Elementarnej, studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  Pracę zawodową rozpoczęła jako wychowawca świetlicy w szkole podstawowej. Od 2013 roku pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Systematycznie podnosi swoje kompetencje i kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu komunikacji, metod pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz współpracy z rodziną (m.in. szkolenie PECS – Poziom 1, kurs Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I st., kurs trenerski Treningu Zastępowania Agresji). 


mgr Małgorzata Piasecka-Pawłowicz – nauczyciel, terapeuta
Pedagog; terapeuta; nauczyciel-dyplomowany; muzykoterapeuta; mediator; diagnosta i terapeuta pedagogiczny; wykładowca akademicki. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami i autyzmem. Autorka programów rewalidacyjnych i wspomagających rozwój dziecka, prowadziła szkolenia dla rodziców dzieci z autyzmem; uczestnik szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy, członek PSPiA KLANZA. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w celu szerzenia działań na rzecz niepełnosprawnych i ich rodzin. Była koordynatorem i asystowała przy realizacji projektów.
Ukończyła studia z zakresu: Pedagogika Przedszkolna z Terapią zaburzeń rozwojowych (UKSW); Muzykoterapia (AM w Łodzi); Diagnoza i Terapia Pedagogiczna; Oligofrenopedagogika; Edukacja wczesnoszkolna; Autyzm oraz Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów autystycznych.
Uczestniczka wielu kursów i warsztatów, m.in.: „Diagnoza pedagogiczna dziecka z deficytami rozwoju do 12 roku życia według profilu psychoedukacyjnego”; „Terapia Tańcem i Ruchem”, „Trening Zastępowania Agresji”;„Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy; „Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniami koncentracji uwagi”; „Szkoła dla rodziców i wychowawców”; „Jak sobie radzić z trudnym zachowaniami”; Program Rozwoju Komunikacji „ MAKATON”; „Budowanie zespołów w organizacji i praca z rodziną”; Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu (IAS); „Metoda Dobrego Startu”- Polskie Towarzystwo Dysleksji; „Wykorzystywanie elementów metody verbotonalnej w terapii z dziećmi z zaburzeniami w komunikacji językowej”; „Logorytmika”; „Diagnoza i terapia autyzmu”; „Metoda Ruchu Rozwijającego”; „Trening umiejętności społecznych”;„Terapia Taktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej”; „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”; „PECS –szkolenie M. i M. Kaźmierczak; ”Praca z dzieckiem prezentującym trudności pokarmowe”; „Trening Skutecznego Rodzica”; Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE; Diagnoza małych dzieci (Synapsis)  


mgr Ewelina Chmielewska
Koordynator Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, nauczyciel mianowany edukacji wczesnoszkolnej,pedagog specjalny, terapeuta indywidualny, pracownik socjalny. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dziećmi ze spektrum autyzmu. Uzyskała tytuł magistra pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki, Edukacji Elementarnej, Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Autyzmu. Ukończyła również Kurs III Stopniowy: Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju, kurs kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą, szkolenie PECS, Trening Umiejętności Społecznych, kurs I stopnia języka migowego, kurs seksualność osób niepełnosprawnych, kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej, terapię ręki, diagnozę funkcjonalną PEPR-R, logorytmikę, Trening Zastepowania Agresji. Obecnie w trakcie podyplomowych studiów logopedycznych.


mgr Urszula Sawicka-Sadowska

­


mgr Julita Dacewicz
Nauczyciel kontraktowy. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz kurs kwalifikacyjny z Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Systematycznie uczestniczy w różnych szkoleniach. Pracę zawodową zaczęła jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.


mgr Marzena Wojno
Absolwentka pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu i edukacji wczesnoszkolnej. Posiada ponad 12 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w przedszkolu (zarówno w Polsce, jak i za granicą). Z wykształcenia także fizjoterapeuta. Ukończyła także szkolenia z zakresu autyzmu wczesnodziecięcego, dla wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz inne. 


mgr Urszula Borowska
Absolwenta pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz socjologii na Uniwersytecie w Białymstoku, oligofrenopedagog oraz dogoterapeuta. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Swoją wiedzę wzbogacała uczestnicząc w specjalistycznych kursach: „Trzystopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej osób z autyzmem” w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, „Elementy terapii behawioralnej w redukowaniu zachowań trudnych” w Fundacji FORS-ITIS, „Kurs przygotowujący do wykonywania zawodu dogoterapeuty/kynoterapeuty” w Niepublicznym Centrum Kształcenia Silva Lupus Koleczkowo. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością zdobyte między innymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Błękitny Delfin” w Wasilkowie. Ukończyła także szkolenie z zakresu metody ruchu rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne. Posiada uprawienia młodszego ratownika WOPR oraz patent płetwonurka CMAS.  


mgr Katarzyna Pućkowska
Nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog.  Absolwentka studiów magisterskich na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Ukończyła również studia podyplomowe  z oligofrenopedagogiki, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania, rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Od 2012 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Nieustannie doskonali swój warsztat pracy, uczestnicząc w wielu specjalistycznych kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach dotyczących wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu.  Propaguje wiedzę na temat autyzmu wśród uczniów i nauczycieli białostockich szkół. Prowadzi terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe z Treningu Umiejętności Społecznych  w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego KTA o/Białystok.


mgr Katarzyna Trybułowska
Pedagog, nauczyciel w Ośrodku Szkolno – Terapeutyczno – Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Przedszkolna z Edukacją Początkową oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika Rewalidacyjna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnik projektów i warsztatów organizowanych przez: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Fundację Edukacji i Twórczości oraz Projektor – wolontariat studencki. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Ukończyłą szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”, kurs „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy” oraz Growth trough Play System (GPS) Level 1 i posiada uprawnienia do włączania metody GPS w swoja pracę terapeutyczną. 


mgr Elwira Rudzińska
Pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła także studia z zakresu terapii pedagogicznej, edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagogiki oraz surdopedagogiki. Od wielu lat pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, komunikacji pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi, arteterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkonej, wpływu zaburzeń integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i szkole oraz kurs „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy”. Obecnie kończy studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu. 


mgr Rafał Żukowski
Nauczyciel mianowany. Ukończył pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą na Uniwersytecie w Białymstoku, a także studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu, socjoterapii oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Z Ośrodkiem związany jest od 2008 roku, wcześniej pracował m. in. w domu dziecka, prowadził też kurs szybkiego czytania i technik efektywnej nauki. Wybrane kursy: metoda V. Sherborne – I stopień, Stosowana Analiza Zachowania, komunikacja alternatywna – AAC – III stopień, metoda PECS; diagnoza i tworzenie programów stymulacji sensorycznej, terapia behawioralna w teorii i praktyce, trening umiejętności społecznych, dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem, seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń, muzykoterapia metodą Mobilnej Rekreacji Muzycznej.


mgr Katarzyna Lajter
Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła także studia z zakresu oligofrenopedagogiki. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w przedszkolach terapeutycznych. Regularnie doskonali swój warsztat pracy z dzieckiem, uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach m.in. Diagnoza i terapia autyzmu, Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Terapia ręki – usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych, kurs I-go stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej, wykorzystanie narzędzi diagnostycznych KOZE i KORP, szkolenie z komunikacji alternatywnej, warsztaty „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak mówić żeby dzieci do nas mówiły”. Prowadzi także indywidualną i grupową terapię pedagogiczną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Praca z dziećmi to dla niej pasja, a każdy sukces dziecka motywuje do dalszego działania, poszukiwania nowych rozwiązań i usprawniania codziennej pracy z podopiecznymi.


mgr Justyna Dzierzkowska
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, oraz Pedagogiki Elementarnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika oraz Autyzm-Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu. Trener i instruktor rekreacji ruchowej z taekwon-do i samoobrony. Posiada szeroki zakres wiedzy na temat kształtowania rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dzieci i młodzieży. Jako studentka AWF brała udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych w Poznaniu i Krakowie dotyczących sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz urazowości w sporcie. Doświadczona w prowadzeniu zajęć z elementami gier i zabaw w połączeniu z rytmiką również w klasach integracyjnych z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Swoją wiedzę wzbogaca uczestnicząc w takich kursach i szkoleniach jak: „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” oraz złożyła egzamin potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia i projektowania zajęć TUS oraz kurs „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy”;” Picture Exchange Communication System-Poziom I”; ” Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne-I stopień”; „Rozwijanie alternatywnych i wspomagających systemów komunikacji dla osób z autyzmem”; „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu”; „Terapia behawioralna w teorii i praktyce. Kurs bazowy 3-modułowy”; „Wstęp do rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka” oraz „Diagnoza możliwości komunikacyjnych ucznia z głęboką wieloraką niepełnosprawnością”.


mgr Magda Malinowska
Pedagog; absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Ukończyła studia z pedagogiki resocjalizacyjnej, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną), studia podyplomowe z autyzmu (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) oraz studia z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Pracę zawodową rozpoczęła, jako wychowawca i kierownik świetlicy socjoterapeutycznej oraz Placówki Wsparcia Dziennego Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku. Była wychowawcą na licznych obozach i turnusach dla dzieci i młodzieży, przejawiających zachowania trudne oraz pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Brała udział m.in. w realizacji projektu Komendy Wojewódzkiej Policji pt. „Powrót” i „Trening Umiejętności Społecznych” współprowadząc zajęcia w Zakładach Karnych w Białymstoku. Pracowała jako nauczyciel wspomagający w szkole państwowej. Ukończyła kurs „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy” i wiele innych. Od kilku lat jest związana ze wspólnotą zrzeszającą osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny. Nieustannie podnosi kompetencje uczestnicząc w konferencjach, warsztatach i szkoleniach.


mgr Agnieszka Oleksiuk
Magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogiki. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, mi.in. „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” oraz złożyła egzamin potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia i projektowania zajęć TUS; kurs „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy”; ” PECS – Poziom I”. Od 2016 pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu –od 2018 roku jako nauczyciel terapeuta. Współprowadząca organizowane przez KTA /o Białystok spotkania z młodzieżą w ramach „Klubu młodzieżowego” oraz zajęcia grupowe z Treningu Umiejętności Społecznych  w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego KTA o/Białystok. Systematycznie podnosi swoje kompetencje i kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach dotyczących wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.


mgr Beata Bolesta
Pedagog specjalny. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z pedagogiką wczesnoszkolną. Tytuł magistra uzyskała z zakresu pracy socjalnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Współpracowała  ze Stowarzyszeniem Klanza przy  organizacji festynów, oraz jako pomoc wychowawcy  w świetlicy socjoterapeutycznej stowarzyszenia „Przyjaciele”. Dwukrotny  koordynator regionalny projektu Szlachetna Paczka oraz wolontariusz Paczki Seniora. Wcześniej kierownik klubu „Dobry Czas” w Caritas Archidiecezji Białostockiej. 


mgr Paulina Gierejko
Ukończyła studia z zakresu historii na Uniwersytecie w Białymstoku oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Uzyskała przygotowanie pedagogiczne w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Ukończyła warsztaty z zakresu postrzegania świata przez osoby z autyzmem, rozwijania altertnatywnych i wspomagających systemów komunikacji dla osób z autyzmem oraz zastosowania specjalistycznych aplikacji w kształceniu kompetencji społecznych. Uczestniczyła także w szkolniu „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” i złożyła egzamin potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia.


mgr Katarzyna Wojno
Ukończyła studia magisterskie na kierunkach: Filologia polska oraz Pedagogika specjalna ze specjalizacją pedagogika osób z autyzmem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Kwalifikacje uzupełniła studiami podyplomowymi na kierunkach: Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika. Ukończyła szkolenia rozwijające warsztat pracy z osobami z autyzmem, takie jak: „Zrozumieć dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera”, „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”, „Nowoczesne technologie w terapii autyzmu”, „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne”, „Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych”, „PECS – Poziom 1”, „Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato”, „Praca z dzieckiem autystycznym”. Uczestniczyła w konferencji szkoleniowej „Autyzm bez lęku. Strategie redukowania stresu i lęku w życiu osób z ASD”. Systematycznie podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu pracy z osobami ze spektrum autyzmu. 


mgr Kamil Charyło
Nauczyciel, terapeuta. Ukończył studia magisterskie oraz studia podyplomowe z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Przygotowanie pedagogiczne. Uczestniczył w licznych szkoleniach min: Trening Zastępowania Agresji TZA, Trening Umiejętności Społecznych TUS, Wzmacnianie i budowanie systemów motywacyjnych, Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami autystycznymi, Tworzenie programów terapeutycznych, Szkolenie PECS, Programy SAZ, Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami. Doświadczenie zawodowe w OSTO zdobywa od 2017r. Aktualnie poszerza swoją wiedzę i doskonali warsztat pracy studiując na kierunkach tj.: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna (oligofrenopedagogika) oraz Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.3 stopniowe szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, szkolenia z zakresu komunikacji PECS (stopień podstawowy i zaawansowany) oraz udział w konferencjach i sympozjach naukowych.


Justyna Matus


mgr Elżbieta Andraka

Nauczyciel mianowany, filolog języka angielskiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną-oligofrenopedagogika. Wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym i gimnazjalnym. Wiedzę i umiejętności zdobywała podczas kursów i szkoleń z zakresu wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi takich jak: „Terapia behawioralna w teorii i praktyce 3-modułowy kurs bazowy”, „Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z uczniem z zaburzeniami mowy”, „Trening Umiejętności Społecznych TUS terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”, „Jak sobie radzić z trudnym zachowaniami”, „Terapia ręki kurs I i II stopnia” oraz ukończyła dwustopniowy trening umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”: „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak mówić żeby dzieci do nas mówiły” „Rodzeństwo bez rywalizacji”.


mgr Wioleta Mocarska

Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunkach: pedagogika resocjalizacyjna oraz pedagogika opiekuńczo- wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Swoją wiedzę i umiejętności zdobywała podczas kursów i szkoleń takich jak: „Trening Zastępowania Agresji”, „Trening pewności siebie- program dla dzieci- ofiar przemocy rówieśniczej”, „Szkoła Mediacji”, „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela etap I”, „Jak prowadzić rozmowy z wychowankami i rodzicami”, „Zrozumieć dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera”, „Jak rozmawiać z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością”. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Białymstoku na wydziale instrumentalnym, uzyskując tytuł zawodowy: instrumentalista w zakresie gry na klarnecie. Pracę zawodową z dziećmi i młodzieżą rozpoczęła w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Białostockiej na stanowisku wychowawcy, następnie była zatrudniona jako nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej, aktualnie pracuje również w Klubie Młodzieżowym dla młodzieży ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera prowadzonym przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku.