Zadzwoń do nas
85 719 48 91

NASZA DZIAŁALNOŚĆ – PROJEKTY

DZIAŁALNOŚĆ OSTO

Nasza działalność jest znana i ceniona na terenie Polski. Specjaliści z Ośrodka uczestniczyli w konferencjach regionalnych i międzynarodowych prezentując pracę placówki, prowadząc wykłady i warsztaty. Nasi pracownicy szkolą też rodziców, wolontariuszy, studentów uczelni pedagogicznych oraz profesjonalistów z innych instytucji oświatowych. Największą zrealizowaną formą szkolenia było roczne Studium Pomocy dla Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin zorganizowane w ramach Programu Partner w 2002 roku. Ośrodek wizytowali również goście z zagranicy m. in. z Holandii, Mongolii, Ukrainy, Białorusi, USA.

Obecnie realizujemy praktyki, staże, prowadzimy konsultacje, zajęcia otwarte, szkolenia dla rodziców i wolontariuszy oraz szkolenia, warsztaty, kursy dla profesjonalistów. Udzielamy pomocy innym instytucjom zajmującym się osobami z autyzmem, współpracujemy z różnymi placówkami i realizujemy wiele projektów.

 

Harmonogram prowadzonych zajęć  – Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem w OSTO  ( IV.2018-III.2019)

Kwiecień- czerwiec 2018 r. – kontynuacja specjalistycznej  terapii logopedycznej i sensorycznej ze specjalistami wg. IPD; w godz. pracy OSTO 8:00-16:00

Lipiec -sierpień  2018 r.  przerwa wakacyjna;

Wrzesień  2018 r.  -marzec  2019 r.- kontynuacja specjalistycznej  terapii logopedycznej i sensorycznej ze specjalistami wg. IP.; w godz. pracy OSTO 8:00-16:00

Kwiecień -2019 r.  – ewaluacja IPD  oraz  sprawozdanie końcowe.

 

Harmonogram prowadzonych zajęć  – Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem w OSTO  ( IV.2017-III.2018)

Kwiecień- czerwiec 2017 r.- realizacja terapii logopedycznej i sensorycznej. Opracowanie Indywidualnych Programów Terapeutycznych; w godz. pracy OSTO 8:00-16:00

Lipiec -sierpień  2017 r. przerwa wakacyjna;

Wrzesień -październik 2017 r.- dokładna, indywidualna diagnoza potrzeb i kompetencji dzieci na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji i bieżących obserwacji.

Ustalenie priorytetów terapii, opracowanie TEPI;

Wrzesień 2017r. – marzec-2018 r. – realizacja terapii logopedycznej i sensorycznej  oraz ewaluacja realizowanych programów; w godz. pracy OSTO 8:00-16:00

 

 

Projekt „Poznać nieznane”

We współpracy ze stowarzyszeniem „My dla Innych” w okresie od 01.08. 2014r. do 30.06.2015r. w naszej placówce realizowany był projekt „POZNAĆ NIEZNANE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

Cel projektu- rozwijanie i poszerzanie systemów komunikacyjnych dzieci z wykorzystaniem narzędzi wysokiej technologii tj. tabletów i specjalistycznych aplikacji. Udział w projekcie wzięło nieodpłatnie dziesięcioro dzieci z OSTO, ale jego efekty objęły wszystkich naszych wychowanków i całą kadrę.

I etap

  • przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla kadry pedagogicznej w celu zapoznania terapeutów z możliwościami wykorzystania tabletu w procesie edukacyjno-terapeutycznym z dzieckiem z autyzmem oraz zasadami budowania systemu komunikacyjnego dziecka.

  • prowadzenie zajęć indywidualnych z dziesięciorgiem uczniów mających na celu zapoznanie z zasadami obsługi tabletu i aplikacjami komunikacyjnymi.

II etap

  • przeprowadzenie szkolenia i warsztatów dla rodziców, których celem było przedstawienie zasad budowania i rozwijania strategii komunikacyjnych oraz możliwości, jakie daje urządzenie typu tablet w pracy z dziećmi z autyzmem.

  • prowadzenie grupowych zajęć uspołeczniających i plastyczno-artystycznych, których celem było rozwijanie umiejętności nabytych w trakcie zajęć indywidualnych.

  • Zakup 10 tabletów oraz kilkadziesiąt aplikacji: komunikacyjnych, edukacyjnych itp. Wykorzystywane były one na zajęciach indywidualnych i grupowych oraz były również używane w domu do komunikowania się oraz odrabiania z dziećmi prac domowych, wspólnego spędzania czasu, pracy rodziców z dziećmi. Obecnie 7 uczniów OSTO wykorzystuje tablet i aplikację komunikacyjną jako osobiste narzędzie służące do komunikowania się.

OBEJRZYJ MATERIAŁ TELEWIZYJNY NA TEMAT PROJEKTU „POZNAC NIEZNANE”

Projekty i działania realizowane we współpracy z KTA

1. Zajęcia terapeutyczne (hipoterapia, basen) – 1999-2000 – partner PFRON,

2. Program Partner (Rehabilitacja w Ośrodku, Punkt Diagnostyczno – Konsultacyjny dla rodzin z terenu województwa, Studium Pomocy Rodzinie z Dzieckiem Autystycznym) – 2001 – 2005 PFRON,

3. Program Wspieranie osób z autyzmem i ich rodzin w zakresie aktywizacji do godnego i samodzielnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej – 2004Podlaski Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

4. Zajęcia rehabilitacyjno – terapeutyczne dla dzieci z autyzmem i ich rodzin – partner – Fundacja Wspólna Droga – 2005.

5. Program Partner III Wspieranie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizację pozarządową – PFRON – do grudnia 2008r.

6. Realizacja PROJEKTU MOST KU SAMODZIELNOŚCI (terapia indywidualna i grupowa dzieci z województwa podlaskiego – 2012 – 2015 rok, ze środków PFRON); zadanie: rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem w OSTO

7. Realizacja projektu „Radosna Szkoła” w ramach którego zakupiono wyposażenie dydaktyczne do miejsc zabaw dla dzieci w Ośrodku – 2013 r. w ramach środków Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach
I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”;

8. Projekt pt. „Mam prawo do … Karta Praw Osoby z Autyzmem” w ramach środków Województwa Podlaskiego, organizacja konferencji 01.01.2014 – 15.04.2014

9. Projekt „Integracyjny dzień rodziny pn.: Rodzina z tradycją” realizowany w ramach środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – 01.05.2014 – 30.06.2014 – rodziny dzieci z autyzmem

Projekty realizowane w OŚRODKU

1. Projekt REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM w OSTO 01.04.2015-31.03.2017 ze środków PFRON

2. Projekt współpracy z Urzędem Miasta „Porozumiewam się i uczę” – rehabilitacja dzieci i młodzieży w OSTO 01.03.2015-15.12.2015