Zadzwoń do nas
85 745 37 44

TERAPIA INDYWIDUALNA

  • Na proces terapeutyczno-edukacyjny, którym objęci są nasi podopieczni składa się współpraca z rodziną, zajęcia indywidualne ze specjalistami, zajęcia grupowe oraz terapia indywidualna.
  • Terapia indywidualna to intensywna praca nauczyciela – terapeuty z uczniem w tzw. systemie 1:1 (jeden na jeden).
  • W naszym Ośrodku indywidualna praca terapeuty z dzieckiem trwa 3 godziny dziennie (15h tygodniowo).
  • W czasie pracy 1:1 terapeuta skupia się na usprawnianiu zaburzonych sfer funkcjonowania swojego wychowanka i nauce umiejętności, których opanowanie możliwe jest w specjalnych – dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka warunkach (strukturyzacja miejsca i czasu).
  • Nauczyciel na podstawie TEPI realizuje z dzieckiem cele dotyczące rozwijania mowy i komunikacji, naśladownictwa, percepcji, koordynacji wzrokowo – ruchowej, umiejętności społecznych oraz samodzielności i samoobsługi.
  • W nauczaniu specjalnym poprzez codzienne i intensywne oddziaływania dziecko uczy się prawidłowego wzorca wykonywania czynności, które w miarę opanowywania są generalizowane.
  • Podczas pracy indywidualnej terapeuta realizuje z dzieckiem również sesje stymulacji sensorycznej na podstawie indywidualnego programu stymulacji sensorycznej.
  • Terapeuta raz w miesiącu dokonuje rejestracji oraz raz w semestrze ewaluacji postępów dziecka.
  • Przebieg terapii monitorowany jest przez specjalistę, prowadzącego stały nazdór pedagogiczny.