Zadzwoń do nas
85 745 37 44

Co nas wyróżnia

Co wyróżnia zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone w OSTO?

  • Rozpoczynając pracę z dzieckiem dokonujemy wielospecjalistycznej diagnozy, w oparciu o którą planujemy terapię i opracowujemy dla dziecka indywidualny program wczesnego wspomagania. Program ten jest systematycznie ewaluowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny. 

  • Z dzieckiem pracuje zespół specjalistów – wymieniają oni stale informacje aby skutecznie reagować i pomagać dziecku i jego rodzinie natychmiast kiedy pojawi się taka potrzeba. Wszyscy specjaliści dostępni będą w jednym miejscu, bez konieczności korzystania z kilku instytucji jednocześnie.

  • Metody i treści zajęć dobierane są indywidualnie dla każdego dziecka. Cele programu realizowane są w różnych miejscach: na podłodze, przy stoliku. Uwzględniane są preferencje dziecka, jego zainteresowania.

  • Na każdym etapie planowania i realizacji wsparcia dla dziecka, Rodzice zaproszeni są do czynnego uczestnictwa w naszych działaniach. Mogą Państwo brać udział w zajęciach dziecka po to, by uczyć się jak wspierać jego rozwój w domu.

  • Oferujemy elastyczne, dostosowane do potrzeb Rodziców godziny spotkań – regularnie gromadzimy informacje dotyczące preferowanych przez Państwa pór zajęć i – zależnie od zakresu Państwa dostępności – dążymy do organizowania terapii we wskazanych zakresach godzin.

  • W ramach zajęć stosowane są różnorodne metody tradycyjne i innowacyjne, takie jak: TEACH, metody z zakresu wspomagającej i alternatywnej komunikacji: AAC, PECS, terapia behawioralna, ESDM, Integracja Sensoryczna, stymulacja sensoryczna wg Delacato, program stymulowania uwagi u dzieci z autyzmem wg Giny Davies, nieawersyjny model pracy z trudnymi zachowaniami, arteterapia, metoda M.Ch.Knillów, terapia taktylna, logorytmika, terapia ręki i wiele innych.

  • Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i wyposażeniem niezbędnym do realizacji bardzo zróżnicowanego zakresu celów terapeutycznych, gromadzonym na przestrzeni 20 lat. Nasze zaplecze sprzętowe systematycznie się powiększa również o najnowsze technologie. 

  • Pracuje u nas grono wyspecjalizowanych, sprawdzonych terapeutów. Zatrudniamy wyłącznie osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie.

  • Niewątpliwym atutem jest możliwość kontynuacji terapii w naszej placówce, która posiada bogatą ofertę terapeutyczną i edukacyjną służącą dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.