Skontaktuj się z nami
85 745 37 44

Kontakt

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat wczesnego wspomagania rozwoju?

Koordynator Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci – Agnieszka Bułynko, tel. 85 745 37 44 lub 602 788 106, email: agnieszka.bulynko@gmail.com